Vad är projektering?

Projektering är ett namn för det förberedande arbete som är nödvändigt innan man genomför operativa insatser av olika slag. I vårt fall handlar det om planeringen som behöver göras innan man installerar ett nytt ventilationssystem i en byggnad. Denna planering inkluderar att man gör noggranna beräkningar och ritningar som har med installationen av ventilationssystemet att göra. Det handlar även om att välja ut rätt typ av komponenter, luftdon och liknande till ventilationssystemet. För att sammanfatta det hela handlar det alltså om att göra allt man kan för att se till att själva installationen av ventilationssystemet ska kunna gå så smidigt som möjligt, samt att det ska kunna fungera på rätt sätt när det väl är installerat.

Varför satsa på oss?

Varför ska du då vända dig till oss när du behöver hjälp med projektering för ventilationssystem? Det finns flera skäl till att du bör göra det. Bland annat har det med vår erfarenhet och kunskap att göra. Eftersom vi har varit verksamma inom branschen ända sedan 1994 har vi många, många års erfarenhet av den. Under denna tid har vi hunnit samla på oss väldigt mycket kunskap om ventilationssystem och allt relaterat till det. Det innebär att vi sitter på en expertis när det kommer till ventilationssystem som väldigt få andra aktörer kommer i närheten av. Då har vi inte heller ens nämnt våra mycket förmånliga priser!

Få en bra luftkvalitet

En välfungerande ventilation är i många fall nödvändigt för att få en tillräckligt bra luftkvalitet i en byggnad. Det är med andra ord något som är mycket viktigt, på samma sätt som även projektering är det. Låt därför oss hjälpa dig med detta.